Phần mềm Quản lý cửa hàng Xăng dầu EGAS

PIACOM
11:31' CH - Thứ sáu, 22/06/2012
Giới thiệu chung

EGAS (Enterprise Gas Station) là giải pháp quản lý các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, được xây dựng theo mô hình tập trung dữ liệu, hoạt động trên môi trường Internet, hỗ trợ người sử dụng quản lý từ xa các cửa hàng xăng dầu.

Các thành phần chính của giải pháp EGAS

EGAS bao gồm Phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu (EGAS) và Phân hệ Tự động hóa cửa hàng xăng dầu (Automation Gas Station - AGAS).

Mô hình EGAS

Chức năng phần mềm quản lý cửa hàng EGAS
 • Hỗ trợ bán hàng xăng dầu và các sản phẩm dịch vụ khác như dầu mỡ nhờn, gas, dịch vụ cấp hộ, rửa xe, thuê địa điểm, quảng cáo… tại các cửa hàng.
 • Quản lý ca bán hàng: Quản lý nhân viên bán hàng, quản lý sản lượng, doanh thu, tiền hàng công nợ theo từng mặt hàng và người bán hàng.
 • Quản lý tiền bán hàng theo từng nhóm mặt hàng: Xăng dầu/dầu mỡ nhờn/gas… tiền thu của các dịch vụ khác. Quản lý tình hình nộp tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc nộp tiền trực tiếp về công ty.
 • Quản lý công nợ: Quản lý công nợ theo nhiều hình thức tín dụng lựa chọn (theo thời gian, số dư, sản lượng hoặc kết hợp các hình thức tín dụng).
 • Quản lý quá trình nhập/xuất/tồn kho hàng hóa theo thời gian thực.
 • Quản lý nhiệt độ, tỷ trọng hàng hóa trong khâu nhập xuất xăng dầu.
 • Quản lý tài sản tại cửa hàng: Cột bơm, bể…
 • Quản lý giá bán.
 • Quản lý chi phí, tiền lương tại cửa hàng theo phương án khoán: Tính nguồn lương, chia lương cho các đối tượng, quyết toán các khoản chi phí.
 • Quản lý đối tượng khách hàng.
 • Quyết toán thuế.
 • Hỗ trợ lập sổ sách, báo cáo:
  • Sổ giao ca, sổ quỹ, sổ theo dõi công nợ, thẻ kho, thẻ bể.
  • Báo cáo nhập xuất tồn, bảng kê nhập hàng, báo cáo bán hàng, báo cáo hao hụt, báo cáo thu nộp tiền hàng, biên bản đối chiếu công nợ, báo cáo kiểm kê hàng hóa, báo cáo quản lý hóa đơn, báo cáo thuế.
Chức năng của phân hệ Tự động hóa cửa hàng AGAS

Module thu nhận tín hiệu cột bơm

Màn hình SCADA theo dõi tình hình bán hàng qua cột bơm

 • Quản lý ca bán hàng từ dữ liệu của cột bơm điện tử: Số lượng, số tiền bán hàng của các ca theo từng mặt hàng và từng lần bơm hàng.
 • Kiểm kê hàng hóa: Tự động lập xác định số lượng tồn kho thực tế, tồn kho trên sổ sách để lập báo cáo kiểm kê tại bất kỳ thời điểm nào.
 • Thay đổi giá từ xa: Áp giá từ xa cho tất cả các cột bơm tại các CHXD thông qua mạng internet.
 • Lưu nhật ký (log) toàn bộ các hoạt động bán hàng để phục vụ tra soát, đối chiếu.

Module đo bồn tự động

 • Giám sát lượng hàng chứa trong bể thông qua màn hình SCADA và nhật ký của hệ thống (file log) các thông tin quản lý:
 • Nhiệt độ trung bình tại bể;
 • Chiều cao nước;
 • Chiều cao hàng;
 • Lượng tồn thực tế theo lít;
 • Lượng tồn theo lít 15;
 • Lượng trống bể;

Màn hình SCADA theo dõi tình trạng bể

 • Cảnh báo về tình trạng hàng trong bể: Liên tục giám sát bể chứa để đưa ra cảnh báo đến người sử dụng khi có tình huống nguy hiểm: Tràn hàng, hết hàng, lẫn nước...

 • Lập các báo cáo bán hàng, báo cáo nhập – xuất – tồn kho theo thực tế.
 • Quản lý rò hàng trong bể.
 • Lập Barem bể.
 • Giám sát lượng hàng nhập vào bể giúp kiểm soát lượng hàng thực nhập trong giao nhận với phương tiện vận chuyển.

Module Tích hợp thẻ thanh toán: Khách hàng sử dụng thẻ thanh toán để mua hàng thay cho thanh toán bằng tiền mặt.

Module Bán hàng tự phục vụ: Khách hàng chủ động bơm hàng vào phương tiện theo nhu cầu mua hàng.

Module In receipt: In chứng từ bán hàng cho khách hàng và đáp ứng yêu cầu Thông tư 15 – Bộ Khoa học & Công nghệ.

Các gói sản phẩm EGAS

PIACOM cung cấp 3 gói sản phẩm đáp ứng yêu cầu quản lý đa dạng của doanh nghiệp: Standard, EnterpriseAdvanced.

STT

Mô tả chức năng

Gói sản phẩm EGAS

Standard

Enterprise

Advanced

I

Cấp độ quản lý

Cửa hàng đơn lẻ

Công ty trực tiếp quản lý cửa hàng xăng dầu

Nhiều cấp quản lý: Tập đoàn/ Công ty/CN,XN/ cửa hàng xăng dầu

II

Tích hợp hệ thống Tự động hóa AGAS

Không

Không

1

Thu nhận tín hiệu cột bơm

Không

Không

Tùy chọn

2

Thu nhận tín hiệu đo bồn tự động

Không

Không

Tùy chọn

3

Tích hợp HT thanh toán thẻ ngân hàng

Không

Không

Tùy chọn

4

Bán hàng tự phục vụ

Không

Không

Tùy chọn

5

In Receipt

Không

Không

Tùy chọn

III

Chức năng quản lý cửa hàng xăng dầu EGAS

1

Nghiệp vụ quản lý xăng dầu

1.1

Quản lý đơn đặt hàng từ cửa hàng xăng dầu tới Công ty chủ quản

Không

1.2

Nhập hàng

1.3

Quản lý bán hàng (theo ca bán hàng)

Mở ca và nhân sự trong ca

Nhận hàng và số cột bơm vào ca

Xuất hàng

Chốt hàng hóa và số cột bơm cuối ca

Phát hành hóa đơn (in sẵn, hóa đơn điện tử)

Lập hóa đơn cuối ca

Đóng ca

Bàn giao ca

1.4

Hỗ trợ quản trị các hình thức bán hàng

Bán hàng trực tiếp, thu tiền mặt

Có bán

Bán hàng cho khách công nợ

Không

Bán hàng dịch vụ cấp lẻ

Không

1.5

Quản lý hàng gửi của khách hàng

Không

1.6

Quản lý công nợ khách hàng

Không

Quản lý khách hàng

Không

Quản lý tín dụng: Mức nợ, thời gian nợ

Không

1.7

Cân đối tiền hàng

1.8

Quản lý tiền bán hàng theo mặt hàng

Quản lý tiền mặt tại CH

Quản lý tiền chuyển khoản/báo nợ-có

1.9

Quản lý hao hụt

Không

1.10

Quản lý tồn kho

Tồn kho theo mặt hàng

Tồn kho theo bể

Không

Tồn kho theo từng ngăn

Không

Không

2

Quản lý hàng hóa khác

Không

Nhập - Xuất - Tồn kho hàng hóa

Không

Bán hàng: Doanh thu-Tiền hàng- Công nợ

Không

Quản lý khách hàng đặt cược vỏ bình Gas

Không

3

Quản lý dịch vụ khác: Thuê địa điểm, rửa xe…(nếu có)

Không

4

Quản lý hóa đơn, ấn chỉ

5

Quản lý bể chứa: Số lượng, dung tích

Không

6

Quản lý cột bơm: Số lượng, chủng loại,...

Không

7

Hệ thống sổ sách

Sổ giao ca

Sổ quỹ

Thẻ kho

Sổ cái

Không

Không

8

Hệ thống báo cáo

Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn kho

Báo cáo Nhập hàng

Báo cáo bán hàng

Báo cáo thu nộp tiền hàng

Báo cáo công nợ

Không

Báo cáo kiểm kê hàng hóa

Không

Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn kho hàng gửi

Không

Báo cáo quản lý hóa đơn VAT

Báo cáo Thuế

IV

Công nghệ

Tập trung dữ liệu, môi trường Web

Tập trung dữ liệu, môi trường Web

Tập trung dữ liệu, môi trường Web

Thông tin liên hệ:

Phụ trách bán hàng khu vực Miền Bắc:

Nguyễn Hoàng Việt – Phó Trưởng Phòng Dự Án

Điện thoại: 0912-713-898

Email: Vietnh.piacom@petrolimex.com.vn

Phụ trách bán hàng khu vực Miền Trung:

Phạm Quang Hưng – Phó Trưởng Phòng Dự Án

Điện thoại: 0986-585-759

Email: Hungpq.piacom@petrolimex.com.vn

Phụ trách bán hàng khu vực Miền Nam:

Vũ Trường Giang – Phó Trưởng VPDD tại TP.HCM

Điện thoại: 0902-070-350

Email: Giangvt.piacom@petrolimex.com.vn

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn